Privacybeleid

Gegevensbescherming

Bij OPERTIS GmbH zijn we blij met uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten en diensten, en willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website ook veilig voelt wat de bescherming van uw persoonlijke gegevens betreft. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het naleven van de relevante bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, met name de Duitse wet voor de bescherming van persoonsgegevens en de Duitse telemediawet, is voor ons vanzelfsprekend.

Met onze privacyverklaring willen wij u hierna duidelijk maken, welke persoonlijke gegevens over u wij bij het gebruik van onze website verzamelen en hoe wij deze gegevens bewerken.

1.    Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

a)    Wat zijn persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bestaan uit informatie, die naar een persoon kunnen worden herleid en waarmee identificatie van deze persoon mogelijk is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Informatie, die niet of met een onevenredig grote inspanning tot een persoon kan worden herleid, valt hier niet onder.

b)    Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien er op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Bij het gebruik van ons contactformulier en voor onze newsletter worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt.

aa)    Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, informatie opvraagt of een afspraak maakt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u door opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het bewerken van de aanvraag en voor eventuele vragen. 

bb)     Newsletter

Wanneer u het op de website aangeboden prime News wilt ontvangen hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig alsmede gegevens, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en toestemt in het toezenden van de newsletter. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie.

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de newsletter kunt u altijd weer intrekken via de link “Uitschrijven” in de newsletter.

cc)    Banenmarkt

Bij het solliciteren of opvragen van vacatures kan het gebeuren dat u ons informatie over uzelf verschaft, bijvoorbeeld een curriculum vitae. Deze informatie kan binnen de onderneming OPERTIS GmbH, een dochteronderneming en gelieerde ondernemingen voor de evaluatie van uw sollicitatie worden gebruikt. Wij slaan uw gegevens op voor toekomstig gebruik, tenzij u ons daarover andere instructies geeft.

dd)    Inloggedeelte

Wanneer u ons inloggedeelte gebruikt, slaan wij een gebruikersprofiel op om u als geregistreerde gebruiker te kunnen identificeren. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de in het inloggedeelte aangeboden diensten te kunnen leveren. U kunt uw registratie en daarmee het gebruikersprofiel altijd weer verwijderen met de daarvoor aangeboden functie. Als alternatief kunt u ons een e-mail zenden aan: info@opertis.de

2.    Informatie over uw computer, cookies

a)    Server-log-files

Tijdens een bezoek aan onze website wordt door het systeem informatie in zogenaamde server-log files verzameld en opgeslagen, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype/ browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostname van de computer die verbinding maak
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet tot bepaalde personen te herleiden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als ons concrete vermoedens voor onwettig gebruik bekend worden.

b)    Cookies

De website gebruikt deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “sessiecookies". Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of helemaal uitsluit, of het verwijderen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Bij het weigeren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

c)    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd is, zal uw IP-adres van de gebruikers door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies door een passende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren:

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert:

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/  resp. op https://policies.google.com/?hl=de&gl=nl. Wij willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de extensie “_anonymizeIp”, om anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Wij gebruiken Google Analytics ook voor het voor statistische doeleinden evalueren van gegevens uit AdWords en de Double-Click-cookie. Indien u dit niet wenst, kunt u dit via de advertentieweergave-manager (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl) deactiveren.

3.   Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking en toegang door onbevoegden en stemmen deze voortdurend op de technische ontwikkelingen af. Wij wijzen er echter wel op, dat er tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico's kunnen optreden.

4.   Links naar websites van derden

Wij linken naar websites van andere, niet aan ons gelieerde partijen (derden). Wij wijzen u erop, dat wij er geen invloed op hebben welke gegevens door deze aanbieders mogelijk worden verzameld en verwerkt wanneer u op deze links klikt. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op het verzamelen en verwerken van gegevens door derden, kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door deze derden de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

5.   Toestemming, recht op beroep en recht van bezwaar

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel gebruiken waarvoor volgens de wettelijke voorschriften uw toestemming vereist is, dan zullen wij u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uw toestemming volgens de bepalingen van de privacywetgeving registreren. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming altijd voor toekomstig gebruik weer herroepen. Om deze in te trekken hoeft u is een kort bericht aan ons voldoende. U kunt de daarvoor de hieronder (punt 10) opgegeven contactgegevens gebruiken.

6.   Informatie over uw gegevens en het wijzigen en verwijderen ervan

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen, alsmede het recht op correctie, blokkeren en verwijderen van deze gegevens. Hierover, en voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het hieronder (punt 10) opgegeven adres.

7.   Wijzigingen van deze privacyverklaring

Onze richtlijnen voor de beschermingen van uw persoonlijke gegevens zullen wij van tijd tot tijd bewerken, om deze aan te de stand der techniek of veranderde randvoorwaarden aan te passen. Wij adviseren u daarom, zelf regelmatig de wijzigingen op deze website te bekijken.

8.   Verantwoordelijke partij   

De verantwoordelijke partij volgens het recht op gegevensbescherming is:

OPERTIS GmbH
Auf dem Hagen 1
D-34454 Bad Arolsen
Tel:  +49 7573 952-0
Fax: +49 7573 92034
E-mail: info@opertis.de

9.  Verwijderen, corrigeren, blokkeren van uw gegevens

Wij verzoeken u uw verzoek te richten aan datenschutz@remove-this.primion.de  

Informatie volgens het Duitse consumentengeschillenrecht (VSBG)

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten in de zin van de VSBG.