Privacybeleid

De bescherming van uw gegevens heeft bij ons prioriteit

Bij OPERTIS GmbH zijn we blij met uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten en diensten, en willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website ook veilig voelt wat de bescherming van uw persoonlijke gegevens betreft. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het naleven van de relevante bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, met name de Duitse wet voor de bescherming van persoonsgegevens en de Duitse telemediawet, is voor ons vanzelfsprekend.

Met onze privacyverklaring willen wij u hierna duidelijk maken, welke persoonlijke gegevens over u wij bij het gebruik van onze website verzamelen en hoe wij deze gegevens bewerken.

1. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

a)    Wat zijn persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens bestaan uit informatie, die naar een persoon kunnen worden herleid en waarmee identificatie van deze persoon mogelijk is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Informatie, die niet of met een onevenredig grote inspanning tot een persoon kan worden herleid, valt hier niet onder.

b)    Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien er op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.
Bij het gebruik van ons contactformulier en voor onze newsletter worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt.

aa)    Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, informatie opvraagt of een afspraak maakt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u door opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het bewerken van de aanvraag en voor eventuele vragen. 

bb)     Newsletter
Wanneer u het op de website aangeboden prime News wilt ontvangen hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig alsmede gegevens, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en toestemt in het toezenden van de newsletter. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie.

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de newsletter kunt u altijd weer intrekken via de link “Uitschrijven” in de newsletter.

cc)    Banenmarkt
Bij het solliciteren of opvragen van vacatures kan het gebeuren dat u ons informatie over uzelf verschaft, bijvoorbeeld een curriculum vitae. Deze informatie kan binnen de onderneming OPERTIS GmbH, een dochteronderneming en gelieerde ondernemingen voor de evaluatie van uw sollicitatie worden gebruikt. Wij slaan uw gegevens op voor toekomstig gebruik, tenzij u ons daarover andere instructies geeft.

2. Informatie over uw computer, cookies

a)    Server-log-files

Tijdens een bezoek aan onze website wordt door het systeem informatie in zogenaamde server-log files verzameld en opgeslagen, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype/ browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostname van de computer die verbinding maak
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet tot bepaalde personen te herleiden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als ons concrete vermoedens voor onwettig gebruik bekend worden.

b)    Cookies

De website gebruikt deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “sessiecookies". Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of helemaal uitsluit, of het verwijderen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeert.

Op de internetpagina's zijn onder meer tools geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven (bv. ClickDimensions - zie hieronder voor meer bedrijven en informatie). Indien deze tools actief zijn, kunnen persoonsgegevens (bv. uw IP-adres) worden doorgegeven aan de VS-servers van de respectieve bedrijven, wat gepaard gaat met overeenkomstige risico's, bv. toegang tot gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden door VS-autoriteiten. Met uw toestemming stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS.

c) Click Dimensions Marketing
Wij maken gebruik van een dienst van Click Dimensions ter ondersteuning van online marketing en vragen, die wordt geëxploiteerd vanuit het Europese Nederlandse Azure Data Centre. Wanneer een bezoeker een formulier invult op de website, worden deze formuliergegevens verwerkt door Click Dimensions en opgeslagen door Microsoft Dynamics. Details over hoe Click Dimensions cookies instelt, vindt u op de volgende link: https://support.clickdimensions.com/hc/en-us/articles/115001156993/

d) Microsoft Dynamics
Wij gebruiken een dienst van Microsoft Dynamics om persoonsgegevens op te slaan van formulieren op de website die worden beheerd door ClickDimensions. primion slaat de gegevens op van personen die onze formulieren hebben ingevuld om een dienst te demonstreren of voor andere nauw verwante doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken over mensen die een whitepaper hebben aangevraagd om een enquête uit te voeren om te achterhalen of ze tevreden zijn met de service die ze hebben ontvangen. primion zal ook periodiek nieuwsbrieven sturen naar mensen die dit op onze website hebben aangevraagd. Als iemand zich abonneert op een van onze diensten, kan hij zijn abonnement op elk moment opzeggen en krijgt hij een eenvoudige manier om dat te doen. U kunt klikken om u uit te schrijven in de e-mail die u ontvangt of u kunt uw verzoek sturen naar info@remove-this.primion.de.

e) WiredMinds GmbH
Onze website maakt gebruik van de pixel-counting technologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om bezoekersgedrag te analyseren. Daarbij wordt het IP-adres van een bezoeker verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats met het oog op het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie, zoals de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelistprocedure). Het IP-adres wordt nooit opgeslagen in LeadLab. Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de rechten inzake gegevensbescherming van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. (f) DSGVO. Uit de door ons verzamelde gegevens kan op geen enkel moment een conclusie worden getrokken over een identificeerbare persoon.

WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om anonieme gebruiksprofielen te maken met betrekking tot bezoekersgedrag op onze website. De op deze wijze verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Uitsluiten van tracking (Om u permanent uit te sluiten van tracking door WiredMinds LeadLab op deze website, wordt een technisch noodzakelijke cookie geplaatst)

f) Google Analytics 4

Wij gebruiken Google Analytics 4 op onze website op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij hebben met Google een overeenkomst  voor orderverwerking gesloten.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te meten en te analyseren via gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. De gebruiksprofielen bevatten geen naam, adres of e-mailadres, maar enkel  een gepseudonimiseerd gebruikersidentificatienummer dat aan hun eindapparaat (zoals een pc, laptop of smartphone) is toegekend. Om de eindapparaten te identificeren, gebruikt Google Analytics 4 onder meer cookies, d.w.z. gegevensrecords die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

Deze gepseudonimiseerde gebruiksprofielen stellen ons in staat analytische informatie te verkrijgen  over gebruikers en hun gedrag, zoals

  • welke inhoud gebruikers oproepen binnen individuele of meerdere gebruiksprocessen;
  • wanneer en hoe lang gebruikers de aanbiedingen op onze website gebruiken;
  • welke zoektermen gebruikers gebruiken;
  • hoe gebruikers omgaan met de aanbiedingen op onze website en
  • technische informatie over het eindapparaat en de browser (zoals browsertype, browserversie, gebruikt besturingssysteem, enz.)

Het IP-adres zelf wordt niet geregistreerd, maar met de laatste twee cijfers afgekort voor verwerking. Via het verkorte IP-adres verzamelt Google Analytics 4 geografische locatiegegevens over de volgende metadata van de gebruiker of het eindapparaat: stad, breedtegraad en lengtegraad van de stad, continent, land, regio en subcontinent.

Namens ons zal Google de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik voor ons te evalueren, rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en voorspellingen te doen op basis van bestaande gegevens. Zo kunnen wij uw gebruikersgedrag beter begrijpen en onze webinhoud  beter op uw behoeften afstemmen.

Google ontvangt en verwerkt alle gebruikersgegevens via domeinen en servers binnen de EU. Het inkorten van het IP-adres van EU-burgers vindt ook plaats op servers binnen de EU.

De gegevens worden na 14 maanden gewist. Het is niet uitgesloten dat Google de gegevens ook voor eigen doeleinden gebruikt, zoals profilering, en ze koppelt aan andere gegevens, zoals Google-accounts.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, gebruiken wij Google Analytics niet. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookiebanner met effect voor de toekomst.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze websites gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser add-on te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie kunt u rechtstreeks bij Google verkrijgen:

3.   Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking en toegang door onbevoegden en stemmen deze voortdurend op de technische ontwikkelingen af. Wij wijzen er echter wel op, dat er tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico's kunnen optreden.

4.   Links naar websites van derden

Wij linken naar websites van andere, niet aan ons gelieerde partijen (derden). Wij wijzen u erop, dat wij er geen invloed op hebben welke gegevens door deze aanbieders mogelijk worden verzameld en verwerkt wanneer u op deze links klikt. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op het verzamelen en verwerken van gegevens door derden, kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door deze derden de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

5.   Toestemming, recht op beroep en recht van bezwaar

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel gebruiken waarvoor volgens de wettelijke voorschriften uw toestemming vereist is, dan zullen wij u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uw toestemming volgens de bepalingen van de privacywetgeving registreren. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming altijd voor toekomstig gebruik weer herroepen. Om deze in te trekken hoeft u is een kort bericht aan ons voldoende. U kunt de daarvoor de hieronder (punt 10) opgegeven contactgegevens gebruiken.

6.   Informatie over uw gegevens en het wijzigen en verwijderen ervan

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen, alsmede het recht op correctie, blokkeren en verwijderen van deze gegevens. Hierover, en voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het hieronder (punt 10) opgegeven adres.

7.   Wijzigingen van deze privacyverklaring

Onze richtlijnen voor de beschermingen van uw persoonlijke gegevens zullen wij van tijd tot tijd bewerken, om deze aan te de stand der techniek of veranderde randvoorwaarden aan te passen. Wij adviseren u daarom, zelf regelmatig de wijzigingen op deze website te bekijken.

8.   Verantwoordelijke partij   

De verantwoordelijke partij volgens het recht op gegevensbescherming is:

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am kalten Markt
Tel.: +49 7573 952-0
E-Mail: info@remove-this.primion.de

9.  Verwijderen, corrigeren, blokkeren van uw gegevens

Wij verzoeken u uw verzoek te richten aan datenschutz@remove-this.primion.eu.

to top

of regel een terugbelafspraak:

close

Hier kunt u ons vinden:
OPERTIS GmbH
Lütersheimer Str. 20
34471 Volkmarsen
Duitsland

Contact:
Telefoon: +49 5693 23397-0
E-mail: info@remove-this.opertis.de

close