eLOCK systeembeheer - toegangsautorisaties altijd in beeld

Behalve deurcomponenten en transponders behoort ook het systeembeheer tot de essentiële onderdelen van een OPERTIS eLOCK-sluitsysteem. De duidelijke opgebouwde software vergemakkelijkt het beheer van de sluitsysteem buitengewoon.

eLOCK stelt verschillende overzichten en hulpmiddelen ter beschikking:

 • Een sluitplanschema voor een snel overzicht van de sluitsysteem. Deze wordt opgesteld in de systeemspecifieke software.
 • Wizards door verschillende programmastappen
 • Import- en exportfuncties voor overzichtelijk bijhouden van gegevens
 • ToDo-lijsten voor de programmering. De programmering van de deurcomponenten en transponders wordt via de bijbehorende programmeertools uitgevoerd.

eLOCK software

Software eLOCK eXpert

Voor het beheer, de besturing en programmering van een of meerdere, verschillende eLOCK eXpert-sluitsystemen. De programmering van de transponders en deurcomponenten verloopt via de NFC-stick. Deurcomponenten kunnen alternatief ook via de ToDo-card worden geprogrammeerd, online deurcomponenten via het computernetwerk. Transponders kunnen alternatief via wandlezer-terminals worden geactualiseerd. Voor installatie op server, pc- of tablet.

Softwarelicenties worden naar behoefte vrijgegeven:

 • Smart Office-licentie (basisversie)
 • Office Plus-licentie
 • Multi-user-licentie
 • Ticketing-licentie
 • Online licenties

Software eLOCK eXpress

Voor het beheer, de besturing en programmering van een of meerdere, verschillende eLOCK eXpress-sluitsystemen door meerdere pc's of tablets. De programmering van de transponders en deurcomponenten verloopt via de NFC-stick. Deurcomponenten kunnen alternatief ook via de de ToDo-card worden geprogrammeerd. Voor de pc- of tabletinstallatie.

Software eLOCK EM

Voor het beheer, de aansturing en programmering van een of meerdere, verschillende eLOCK EM-sluitinstallaties. De programmering van transponders verloopt naar keuze centraal via een programmeerstation, direct op de pc of decentraal via een wandlezer-terminal. De programmering van deurcomponenten verloopt afhankelijk van de deurcomponenten online via een LAN-module of door middel van gegevensuitwisseling via een PDA.

Voor het bekijken en bewerken van relevante gegevens biedt de software verschillende weergavetypes (lijsten, boomstructuur of sluitplanschema), import-, export- en erfelijkheidsfuncties, assistenten, autorisatieprocedures op meerdere niveaus, uitgebreide rapportage, en nog veel meer. Voor de server- of pc-installatie. 

De volgende eLOCK EM softwareversies zijn beschikbaar:

 • Basic
 • Professional
 • Enterprise

eLOCK programeertools

De programmering van de deurcomponenten en transponders wordt via de bijbehorende programmeertools uitgevoerd.

NFC-stick

USB-stick incl. USB-verlenging, als NFC-interface voor de programmering van de transponders en deurcomponenten.

Voor gebruik in de systemen: eLOCK eXpert, eLOCK eXpress

ToDo-card

Voor de data-overdracht tussen de software en de deurcomponenten. Als optionele, aanvullende mogelijkheid voor de programmering zonder directe communicatie tussen de software en de deurcomponenten.

Voor gebruik in de systemen: eLOCK eXpert, eLOCK eXpress

License card 250

Transponderkaart met 250 stuks OPERTIS eLOCK transponderlicenties voor het opslaan van transponderlicenties en overdracht van de desgewenste licentieaantallen aan de software. In de software zijn transponderlicenties vereist om nieuwe transponders te kunnen activeren.

Voor gebruik in de systemen: eLOCK eXpert, eLOCK eXpress

Client tag

Transponder als beveiligingsmedium voor het activeren en configureren van een nieuwe sluitistallatie. Ook voor gegevensbeveiliging van sluitsysteemidentificatie, in geval van dataverlies van de sluitsysteemsoftware geautoriseerd om eindapparaten en transponders naar de fabrieksinstelling kunnen zetten. 

Voor gebruik in het systeem: eLOCK eXpert

Security set: Security card an backup-tag

Security card: Activeren en deblokkeren van de deurcomponenten en coderen van de OPERTIS eLOCK eXpress-software bij inbedrijfstelling. Optioneel als aanvullende beveiliging voor vrijgave van elke programmering en wijziging van deurcomponenten.
Backup-tag: Backup tag: Voor de gegevensbeveiliging van de sluitsysteem-identificatie, geeft bij verlies van de security card recht op vervanging.

Voor gebruik in het systeem: eLOCK eXpress

Programmer eLOCK EM

voor het programmeren van de eLOCK EM deurcomponenten. De programmer is de interface voor gegevensoverdracht tussen de eLOCK Mobile software en de deurcomponenten en kan worden gebruikt in combinatie met de eLOCK Centre software vanaf versie 7.6.C.

Voor gebruik in het systeem: eLOCK EM

Programmeerstation eLOCK EM

Voor programmering van eLOCK EM-transponders. Het programmeerstation wordt via een USB-interface op een pc aangesloten en aangestuurd door de eLOCK Center-software, eLOCK EM-transponders worden voor het programmeren of uitlezen simpelweg op het programmeerstation gelegd.

Voor gebruik in het systeem: eLOCK EM

to top

of regel een terugbelafspraak:

close

Hier kunt u ons vinden:
OPERTIS GmbH
Lütersheimer Str. 20
34471 Volkmarsen
Duitsland

Contact:
Telefoon: +49 5693 23397-0
E-mail: info@remove-this.opertis.de

close